In 2017 zijn er renteloze aandelen uitgegeven ter financiering van het dorpshuis gedeelte van De Dobbe. Deze aandelen worden verspreid over 20 jaar terugbetaald middels loting. Dit jaar heeft de vierde uitloting plaatsgevonden. De uitgelote nummers zijn hieronder te vinden. Staat uw nummer(s) erbij, dan dient u uw aandeel zelf in te leveren:

  • Het bewijs van renteloos aandeel voorzien van uw IBAN banknummer op de achterzijde.
  • Inleveren bij de penningmeester J. Rosier op Tsjerkestrjitte 12, 9133 ME Anjum.
  • Wilt u het uitgelote aandeel alsnog schenken is dit natuurlijk ook mogelijk met vermelding van gift op de achterzijde van het renteloos aandeel.

Uitgelote nummers 2023

2
35
49
80
103
145
148
176
177
191
193
211
226
240
248
265
277
318
353
380
411
412
421
493
509
558
579
620
625
650
659
670
717
 
744
758
759
764
804
857
886
915
917
921
930
969
980
981
1004
1007
1008
1022

Nummer 121 van 2022 is nog niet verzilverd.
Alle nummers van 2020 zijn verzilverd
Alle nummers van 2021 zijn verzilverd