In 2017 zijn er renteloze aandelen uitgegeven ter financiering van het dorpshuis gedeelte van De Dobbe. Deze aandelen worden verspreid over 20 jaar terugbetaald middels loting. Dit jaar heeft de vijfde uitloting plaatsgevonden. De uitgelote nummers zijn hieronder te vinden. Staat uw nummer(s) erbij, dan dient u uw aandeel zelf in te leveren:

  • Het bewijs van renteloos aandeel voorzien van uw IBAN banknummer op de achterzijde.
  • Inleveren bij de penningmeester J. Rosier op Tsjerkestrjitte 12, 9133 ME Anjum.
  • Wilt u het uitgelote aandeel alsnog schenken is dit natuurlijk ook mogelijk met vermelding van gift op de achterzijde van het renteloos aandeel.

Uitgelote nummers 2024
39
82
88
97
101
123
127
134
137
138
139
159
161
170
224
227
241
263
273
286
328
337
362
368
432
434
449
486
507
549
560
609
673
674
677
714
751
766
767
816
818
827
836
850
874
875
918
922
1020

Alle nummers van 2023 zijn verzilverd
Alle nummers van 2022 zijn verzilverd
Alle nummers van 2021 zijn verzilverd
Alle nummers van 2020 zijn verzilverd