In 2017 zijn er renteloze aandelen uitgegeven ter financiering van het dorpshuis gedeelte van De Dobbe. Deze aandelen worden verspreid over 20 jaar terugbetaald middels loting. Dit jaar heeft de derde uitloting plaatsgevonden. De uitgelote nummers zijn hieronder te vinden. Staat uw nummer(s) erbij, dan dient u uw aandeel zelf in te leveren:

  • Het bewijs van renteloos aandeel voorzien van uw IBAN banknummer op de achterzijde.
  • Inleveren bij de penningmeester J. Rosier op Tsjerkestrjitte 12, 9133 ME Anjum.
  • Wilt u het uitgelote aandeel alsnog schenken is dit natuurlijk ook mogelijk met vermelding van gift op de achterzijde van het renteloos aandeel.

Uitgelote nummers 2022

12 150 390 527 790 954
15 212 398 537 799 985
33 218 407 545 822 988
60 228 422 623 828 1005
69 281 423 637 841  
102 290 448 641 843  
109 315 468 689 882  
121 363 471 703 885  
140 383 515 748 892  

Nog niet verzilverde nummers 2020: 445, 701
Nog niet verzilverde nummers 2021: 455, 624