Per 1 september is het corona protocol voor de Dobbe aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Er worden vanaf nu presentielijsten bijgehouden.  Dit is in het kader van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Deze worden twee weken bewaard en daarna vernietigd.

Het protocol is hier te downloaden.