Turn the tide, vogels rond de Noordzee Natuurfoto’s van Sijmen Hendriks 6 november 2023 t/m 4 februari 2024 De Noordzee en haar kusten zijn van groot belang voor vogels, niet alleen als broed- en overwinteringsplaats, maar ook voor pleisterende trekvogels die op doorreis zijn. De landschappen waarin deze vogels leven zijn zowel majestueuze natuurgebieden met schitterende vergezichten en wolkenluchten als grimmige industriegebieden en grauwe havensteden. Natuurfotograaf Sijmen Hendriks bezocht in vierenhalf jaar alle zeven landen rond de Noordzee. De vogelreis voerde langs havens, stranden en kliffen van Shetland, Orkney, Schotland, Engeland, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen. Het resultaat bundelde hij in het fotoboek ‘Turn the tide, birds around the North Sea’. In het dichtbevolkte gebied rond de Noordzee met grote economische activiteit lijken de vogels onbekommerd hun gang te gaan. Helaas is dat slechts schijn. De natuur en ook de vogels staan er onder grote druk: ze hebben te maken met habitatverlies, vervuiling, competitie om voedsel met visserij en met klimaatverandering. ‘Turn the tide, Vogels rond de Noordzee’ laat zien hoe veel moois er nog te zien is rond de Noordzee én hoezeer dat natuurschoon onder druk staat. Als we niet weten wat er op het spel staat, dan zal er nooit iets veranderen. Meer informatie over het werk van Sijmen Hendriks: www.sijmenhendriks.com MFA de Dobbe, Mûnebuorren 11, Eanjum Openingstijden: elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur.