Vanaf 2018 is de kinderdagverblijf ´Kindercentrum Zeeparel´ in MFA De Dobbe vertegenwoordigd. In augustus 2019 is de kinderopvang uitgebreid met een buitenschoolse opvang (BSO). Momenteel maken 105 kinderen gebruik van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.

Uitbreiding
Het kinderdagverblijf heeft momenteel 22 kinderen op de wachtlijst, waarvoor geen plaats is. In overleg met de NAM, welke de huur heeft opgezegd van de expositie ruimte, heeft Stichting Dorpshuis De Dobbe overeenstemming bereikt met Sietske van Dekken van ´Kindercentrum Zeeparel´ voor uitbreiding van het kinderdagverblijf zodat zij de wachtlijst kan oplossen. De verbouw is reeds in volle gang en zal begin juni zijn afgerond.

Verduurzaming
In verband met de stijgende energiekosten van ruim € 10.000 euro heeft de Stichting besloten om in samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân en Tolsum Advies uit Franeker een energie prestatie advies samen te stellen. Uit de beoordeling van het gebouw zijn de volgende energiebesparende maatregelen naar voren gekomen: spouwmuurisolatie van de voor- en achtergevel van de grote zaal (De Kolken), vloerisolatie van de grote zaal, HR++ glas in zaal De Rietkraag en balansventilatie (WTW) in de ruimte voor de BSO.

Bijdragen
De totale investering van de uitbreiding en verduurzaming ligt rond de € 315.000 euro. Onder anderen door bijdragen uit het dorpenfonds (Eanjum en De Skâns) van de gemeente Noardeast Fryslân, het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân, een duurzaamheidssubsidie van de gemeente Noardeast Fryslân, een afkoopsom van de huur van de NAM en een eigen bijdrage uit de reserve van het MFA is de financiering dekkend.