De 1,5-meterregel is per 25 september 2021 komen te vervallen. De coronamaatregelen zoals het toegangsbewijs zijn tijdelijk, maar gelden in elk geval tot 1 november. Het corona toegangsbewijs is voor bezoek aan horeca of evenement verplicht, maar dorps- en buurthuizen hoeven hier geen gebruik van te maken, met uitzondering van hun horecafunctie, of bij evenementen, of culturele voorstellingen.

Stichting Dorpshuis de Dobbe conformeert zich aan de richtlijnen zoals deze worden uitgelegd door Doarpswurk. Het uitgebreide document met alle regels en uitzonderingen die gelden voor dorpshuizen, zijn na te lezen op www.doarpswurk.nl 

Update 5 november: Vanaf zaterdag 6 november zijn er nieuwe maatregelen van kracht. Voor dorps- en buurthuizen blijven de meeste maatregelen zoals ze waren. Dorps- en buurthuizen uitgezonderd zijn van een coronatoegangsbewijs voor de reguliere exploitatie. Dit was al zo en blijft zo. Kijk voor meer informatie op bonvenstaande link van Doarpswurk.