Update 15 januari: 
De aangekondigde coronaversoepelingen, die met ingang van 15 januari van kracht zijn hebben betrekking tot sporten en kunstbeoefening. Er kan dus weer gesport en gerepeteerd worden, maar het horecagedeelte blijft nog gesloten. Voor het na het sporten kan er dus geen biertje gedronken worden en in de pauze van de toneelrepetitie kan helaas nog geen kopje koffie gedronken worden. Zaalverhuur is ook nog niet mogelijk. Net als tijdens de lockdown mag het dorps- of buurthuis wel open voor georganiseerde dagopvang en opvang voor kwetsbare groepen.

De meest actuele informatie is te vinden op de website van Doarpswurk. Klik hier. 

Met ingang van 19 december zijn de corona maatregelen wederom aangescherpt. Voor dorpshuizen geldt echter nog steeds een uitzondering in verband met de sociale functie. Het bestuur heeft echter besloten om alle activiteiten te staken in ieder geval tot 14 januari. Met uitzondering van biljarten in tweetallen en het bezoeken van de Lytse Bieb.