We binne wer los!

Na twee jaren corona mogen we als dorpshuis weer open. Dit willen we komende zaterdag vieren met een Doarpsbrûsdei. Het mag weer gaan bruisen in alle Friese dorps- en buurthuizen. It libben moat der wer yn.

Daarom staan de deuren van de Dobbe komende zaterdag open van 10:00 uur tot 13:00 uur. Komt u ook langs? De koffie met oranjekoek staat klaar! Ondertussen kunt u genieten van een luchtig programma van muziekkorps Halleluja. Voor de kinderen staat er ook wat lekkers klaar.
Oan´t sneon!