Vanwege het overweldigende succes van de vorige edities organiseren we dit jaar wederom een Zendingsfair in MFA de Dobbe! Deze fair staat gepland op zaterdagmiddag 5 november. Noteer deze datum alvast in uw en jouw agenda. De opbrengst van de fair gaat naar een goed doel waarover later meer informatie volgt. Het grote succes van twee jaar geleden was te danken aan de bijdrage van erg veel gemeenteleden. Ook dit jaar willen we weer graag een beroep doen op uw creativiteit, gulheid en hulp in andere vorm. U kunt dingen maken die tijdens de fair worden verkocht of verloot. Te denken valt aan bloemstukjes, cake/ gebak etc. Ook spullen die u nog nieuw heeft liggen zijn van harte welkom! Wilt u ook een bijdrage leveren of meer informatie? Dan kunt u opnemen met Janke Visser via 06-17676700.

In de komende edities van de Geandewei en op de Facebookpagina van PG Anjum houden we u uiteraard op de hoogte van de fair. We kunnen alvast vertellen dat de fair om 14.00 uur start en er vanaf 16.00 uur live muziek klinkt! Daarnaast is er voor zowel jong als oud genoeg te doen.

Iedereen is van harte welkom!

Zendings- en Evangelisatiecommissie