In 2017 zijn er renteloze aandelen uitgegeven ter financiering van het dorpshuis gedeelte van De Dobbe. Deze aandelen worden verspreid over 20 jaar terugbetaald middels loting. Dit jaar vindt de tweede uitloting plaats. De uitgelote nummers zijn hier te bekijken.